Zalety wirtualizacji serwerów

WMware - wirtualizacja serwerów

Czym jest wirtualizacja?

Do tej pory poszczególne systemy operacyjne, a także programy i aplikacje komputerowe, z których korzysta się w urzędach oraz biurach, najczęściej były instalowane oddzielnie na każdym z urządzeń. Takie rozwiązanie rozwiązanie rodziło wiele problemów. Kiedy pojawiała się awaria sprzętu pojawiała się konieczność przenoszenia danych na inne urządzenie. Uszkodzone komputery trzeba było naprawiać z osobna, co z kolei wiązało się z dużymi nakładami czasu oraz pracy. Rozwiązaniem okazała się być wirtualizacja. Dzięki niej można w fizyczny sposób dokonać oddzielenia systemów operacyjnych,programów i aplikacji od sprzętu.

System operacyjny, który pracuje w warstwie wirtualizacji jest oddzielony od danego komputera. Daje to możliwość łatwego przeniesienia systemu operacyjnego na inne urządzenie. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość skutecznego przeprowadzania backupów. Działanie systemów informatycznych jest także w znacznym stopniu uproszczone.

Większa wydajność serwerów

Odsetek wykorzystania serwera fizycznego najczęściej kształtuje się na poziomie nieprzekraczającym 15%. Bardzo często odsetek ten jest jeszcze niższy i kształtuje się na poziomie zaledwie 5% masy obliczeniowej maszyny serwerowej. Dzięki wirtualizacji serwerów możliwe jest podwyższenie wydajności serwerów do poziomu oscylującego wokół 80%. Serwery nie wykonują żadnych operacji, czyli pozostają nieaktywne przez zdecydowaną większość czasu. W momencie pojawienia się zwiększonego zapotrzebowania na moc obliczeniową następuje uruchomienie kolejnych urządzeń. W razie uszkodzenia fizycznego serwera i spowodowanego tym przestoju następuje włączenie wirtualnych maszyn na innym serwerze. Dzięki temu praca może być wykonywana stale, bez żadnych przestojów. Wprowadzenie do użytku procesorów wielordzeniowych sprawiło, że wirtualizacja serwerów stała się możliwa. Wydajność procesorów wielordzeniowych jest znacznie większa niż wydajność procesorów jednordzeniowych.

Wpływ wirtualizacji na koszty

Dzięki wirtualizacji serwerów możliwe stało się wprowadzenie realnej redukcji kosztów. Koszty utrzymania pomieszczeń serwerowych i samych serwerów mogą być skutecznie zredukowane. Mniejsza liczba maszyn ma realne przełożenie na zmniejszenie wysokości opłat stałych, opłaty za prąd oraz koszty zużycia (amortyzacji) sprzętu. W przypadku wirtualizacji wymagane są pewne dodatkowe elementy, które są niezbędne dla prawidłowego działania systemu. Jednym z nich jest hiperwizor określany potocznie mianem zarządcy wirtualizacji. na rynku dostępne są darmowe wersje hiperwizora np. Windows Hyper-V Server 2012.

Korzyści wirtualizacji

Sprzęt, który nie jest wykorzystywany w firmie generuje dodatkowe, niepotrzebne koszty, które ponosi przedsiębiorca. Oznacza to, że wraz ze wzrostem liczby serwerów następuje analogiczny wzrost niewykorzystanej rezerwy mocy obliczeniowej. Dzięki wirtualizacji możliwa jest redukcja takich niepotrzebnych kosztów w firmie. Następuje także zwiększenie wydajności w firmie. Dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze wirtualizacja serwerów jest funkcjonalna i w pełni dostępna.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Space | Thanks to Best CD Rates, Boat Insurance and software download