Posts Tagged ‘polityka bezpieczeństwa’

Obowiązki kierownictwa banków

Jak powszechnie wiadomo, to zarządy poszczególnych jednostek ponoszą ostateczna odpowiedzialnosć za całokształt funkcjonowania danej firmy czy instytucji. Nie inaczej jest również w przypadku współczesnej bankowości. Istnieją szczególne wykazy spraw, za które odpowiadają kierownicy banków. Jednym z takich wykazów jest Rekomendacja D. Jest to dokument przygotowany przez Komisję Nadzoru Bankowego – instytucję, której celem działalności jest […]

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Space | Thanks to Best CD Rates, Boat Insurance and software download