Obowiązki kierownictwa banków

Jak powszechnie wiadomo, to zarządy poszczególnych jednostek ponoszą ostateczna odpowiedzialnosć za całokształt funkcjonowania danej firmy czy instytucji. Nie inaczej jest również w przypadku współczesnej bankowości. Istnieją szczególne wykazy spraw, za które odpowiadają kierownicy banków. Jednym z takich wykazów jest Rekomendacja D. Jest to dokument przygotowany przez Komisję Nadzoru Bankowego – instytucję, której celem działalności jest wprowadzanie zasad dotyczących banków działajacych na terenie Polski. Komisja Nadzoru Bankowego ma za zadanie weryfikować zgodność ustaleń i zasad ze stanem faktycznym występującym w poszczególnych bankach.

W Rekomendacji D można łatwo przeczytać, za jak wiele spraw odpowiadają kierownictwa w zakresie bezpieczeństwa danych. Przede wszystkim, zarządy banków powinny przygotowywać politykę bezpieczeństwa informacyjnego – złożony system służący przechowywaniu, przesyłaniu informacji oraz dokonywaniu wszystkich operacji w sposób bezpieczny. W zakesie polityki bezpieczeństwa powinny być uwzględnione takie elementy jak na przykład: tworzenie okresowych kopii zapasowych w celu możliwości odzyskania utraconych danych, zabezpieczenia sprzętowe chroniące przed działaniem awarii, zabezpieczenia przed niepożądanym dostępem z zewnątrz i niewłaściwym wykorzystaniem danych oraz wiele innych spraw.

Szeroki zakres zagadnienia jest związany ze szczególną wrażliwością systemów informatycznych na ataki, biorąc pod uwagę współczesne możliwości technologiczne oraz dużą ilość jednostek zajmujących się uzyskiwaniem nielegalnego dostępu do danych i ich wykorzystywaniem. Może być to szczególnie dotkliwe, kiedy sprawy dotyczą pieniędzy – a te łączą się z bankami w sposób nierozerwalny. Obowiązki zarządów banków, jake opisuje Rekomendacja D obejmują te dziedziny, które sa najbardziej istotne pod względem zabezpieczenie operacji bankowych i przechowywanych w systemie danych osobowych klientów. Banki powinny dostosować sie do tych wytycznych i w sposób szczególny zadbać o to, by ich wkłady były naprawdę dobrze chronione.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Space | Thanks to Best CD Rates, Boat Insurance and software download